آزمون فنی و حرفه ای

آزمون فنی و حرفه ای زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.

آموزشگاه ها کارآموزان خود را به این سازمان جهت دریافت مدرک معرفی می کنند.

لازم به ذکر است که کارآموزان بعد از قبولی در آزمون کتبی و عملی این مدرک را دریافت می کنند.

مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای در 176 کشور دنیا معتبر می باشد.

روند اخذ مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای به دلیل وجود ضوابط رسمی این سازمان و وجود آزمون تئوری و عملی که در زمان های خاصی برگزار می شود،

ممکن است چندین ماه زمان ببرد. توجه به این نکته ضروری است که کد ملی آموزش شغل بر روی مدرک رسمی درج شده باشد و با کد درس در سایت آموزش سازمان فنی و حرفه ای همخوانی داشته باشد.

از دیگر مزایای مدرک رسمی می توان به امکان دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد که برای شروع کسب و کار می تواند کارگشا باشد.

 

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در تبریز آموزش های فنی و حرفه ای:دوره های آموزشی …
تماس سریع کلیک کنید