دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در تبریز

فهرست عناوین

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در تبریز

آموزش های فنی و حرفه ای:دوره های آموزشی فنی و حرفه ای مجموع آموزشهای نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا می گردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنها را برای انجام کار و فعالیت در حرف مختلف افزایش می دهد.

استاندارد آموزشی:مجموعه ای از سرفصلهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان نظری و عملی، محدوده آموزش را برای اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید.

کد استاندارد:مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل (ISCO) برای تفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است و معمولا در کشورهای مختلف برای استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور می گردد.

نکته: متقاضیان در صورت نیاز به اطلاع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر می توانند به بخش استانداردهای آموزشی از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مراجعه نمایند.سطوح مهارت:بیانگر میزان مهارت و توانایی فراگرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد که به چهار بخش تقسیم می شوند:

 1. مهارت درجه سه: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای متقاضیان در بخشهای مهارت سطح سه صنعت ساختمان و مهارتهای قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی اطلاق می گردد.
 2. مهارت درجه دو: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه می شود، مهارت درجه دو گفته می شود که به عنوان پیش نیاز برای شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد.
 3. مهارت درجه یک: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارت درجه دو ارائه می شود، مهارت درجه یک گفته می شود که به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.
 4. مهارت کارگر ماهر: مطابق استاندارهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای تخصصی که به مهارت آموزان دارنده مهارت درجه یک ارائه می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.
 • متقاضی:به شخصی اطلاق می شود که داوطلب شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای می باشد.
 • مهارت آموز:به شخصی اطلاق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت شرکت می نماید.
 • خوشه آموزشی:دوره های آموزش فنی و حرفه ای در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات و کشاورزی است.
 • گروه آموزشی:به تعدادی از حرف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گیرند، گروه آموزشی گفته می شود.
 • دوره آموزشی:به مجموعه آموزشهای نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات لازم توسط مربی در یک زمان مشخص به مهارت آموز ارائه می شود.
 • شغل:به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجرای یک فعالیت انتظار می رود شغل گفته می شود.
 • حرفه:به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شود.
 • مرکز آموزشی:واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزشهای رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید، این مراکز به دو دسته تقسیم می شوند:
 1. مراکز روزانه: این مراکز با اجرای دوره های آموزشی در نوبت های صبح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت می نمایند که این مراکز فاقد امکانات شبانه روزی می باشند. این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره (یک نوبت برای برادران و در نوبت مخالف برای خواهران) تقسیم می شوند.
 2. مراکز شبانه روزی: این مراکز که دوره های آموزشی را در نوبتهای صبح، عصر و یکسره برگزار می نمایند، به دلیل برخورداری از امکانات شبانه روزی رایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیر بومی را در دوره های آموزشی دارند.
 • آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد:واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای منطبق با استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نماید. لازم به ذکر است آموزشگاه های آزاد با توجه به محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می نمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود مشکلات آموزشی می توانند به مرکز مربوطه مراجعه نمایند.
 • کارگاه:فضایی است که برای اجرای دوره های آموزشی در بخش نظری و عملی تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر نظر مربی مجرب مهارتهای لازم را بر اساس استانداردهای مصوب کسب می نمایند.
 • نوبت های آموزشی:مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی در آن اجرا می شود:
 1. صبح (۷:۳۰ الی ۱۲)
 2. عصر (۱۴ الی ۱۸)

کلاس آموزش فنی و حرفه ای در تبریز

تبصره:

 1. در نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت، مدت زمان نوبت آموزشی کاهش یابد.
 2. ساعات شروع و پایان نوبت های آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای قابل تغییر است.
 3. نوبت بندی آموزشی برای آموزشگاه های آزاد با توجه به شرایط و ضوابط، ضمن هماهنگی با اداره کل به عهده آموزشگاه می باشد.
 • بخش آموزش در شعب شهری:به آن بخش از آموزشهایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی متقاضیان اجرا می گردد، آموزشهای بخش شعب شهری گفته می شود.
 • بخش آموزش در روستا و عشایر:به آن بخش از آموزش هایی که در روستاها و عشایر زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان و عشایر اجرا می گردد، آموزش های بخش روستایی و عشایر گفته می شود.
 • بخش آموزش در پادگان:به آن بخش از آموزش هایی که در پادگان های نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گردد، آموزش های بخش پادگان گفته می شود.
 • بخش آموزش در صنایع و اصناف:به آن بخش از آموزش هایی که برای شاغلین بنگاه های اقتصادی (واحدهای صنعتی، معدنی) و اصناف در قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت شهرک های صنعتی و فضاهای آموزشی اختصاصی ضمن کار و یا در قالب تفاهم نامه در مراکز ثابت زیر نظر دفتر آموزش در صنایع بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا می گردد، آموزش های بخش صنایع گفته می شود.
 • بخش آموزش در مراکز جوار دانشگاهی:آن بخش از آموزش هایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد، آموزش های بخش جوار دانشگاهی گفته می شود.

تبصره:

 1. اجرای دوره های آموزشی در پادگان ها فقط خاص متقاضیان همان مجموعه می باشد.
 2. اجرای دوره های آموزشی در صنایع، اصناف و بنگاه های اقتصادی، خاص متقاضیان همان مجموعه می باشد.
 • آزمون و مزایای گواهینامه مهارت:

به مهارت آموزانی که دوره آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون های پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود، موفق به کسب حد نصاب قبولی می شوند، گواهینامه مهارت اعطاء می شود.

شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی:

 1. کسب حداقل نمره ۵۰ در آزمون کتبی
 2. کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون عملی
 3. کسب حداقل معدل ۷۰ در آزمون عملی و کتبی با ضریب وزنی ۲۵% آزمون کتبی و ۷۵% آزمون عملی

مزایای گواهینامه مهارت:

 1. دارای اعتبار بین المللی
 2. دارای اعتبار به منظور احراز صلاحیت حرفه ای در بخش های مختلف
 3. احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل
 4. قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش به منظور کسب مدرک دیپلم در رشته های کاردانش
 5. امکان برخورداری از تسهیلات خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها بر اساس ضوابط مربوطه
 6. اولویت در صدور پروانه کسب

آموزشگاه رادیس

آموزشگاه رادیس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای فعالیت خود را از سال 1394با هدف آموزش نیروی کار تخصصی و اشتغال زایی در سطح کشور فعالیت خود را در شهر تبریز آغاز نموده و با برگزاری دوره های متعدد آموزشی متفاوت در زمینه های معماری، هنرهای تزئینی ، هنرهای تجسمی ، فناوری اطلاعات ، امور مالی و یازرگانی با بهره گیری از اساتید به نام بومی و غیر بومی، توانسته علاقه مندان بسیاری را روانه بازار کار کند.

با ما در ارتباط باشید:
آدرس

تبریز، ولیعصر، خیابان تختی، فلکه ابن سینا به طرف پارک زیتون (100 متر نرسیده به پارک) 

تلفن ها

 33293958 – 33298421 – ( 041)

09353964863

امداد خودرو تبریزخودروبر تبریزامداد خودرو در تبریزامداد خودرو تبریزخودروبر تبریز –  امداد خودرو تبریز – خودروبر تبریزامداد خودرو تبریزخودروبر تبریزامداد خودرو تبریز –  طراحی سایت امداد خودروامداد خودروخودروبریدک کشکفی خودروبرتعمیر لوازم خانگی در تبریزیدک کش تبریز  – یدک کش در تبریزخودروبر تهران – خودروبر کرج –  امداد خودرو کرجیدک کش کرجخودروبرامداد خودرو قزوینخودروبر قزوینامداد خودرو قزوینخودروبر قزوینامداد خودرو قزوینخودروبر قزوینخودروبر انزلیخودروبر رشتامداد خودرو قزوینخودروبر گیلانسقف کششیتابلو فرشتابلو فرش تبریزنرده پیش ساختهنرده پانلینرده پیش ساخته – جلبک اسپیرولیناتابلو فرش سردرودتابلو فرش دستباف تبریزدیپلم تبریزدیپلم در تبریزامداد باتری تبریزامداد باطری تبریزآموزش زبان ترکی تبریزآموزش زبان ترکی استانبولی در تبریزکلاس زبان ترکی تبریزامداد خودروخودروبرامداد خودرو مرندخودروبر مرندامداد خودرو هشترودطراحی سایت باربریطراحی سایت اتوبارطراحی سایت امداد خودروطراحی سایت خودروبرباربری تهراناتوبار تهرانامداد خودرو تهرانخودروبر تهرانامداد خودرو تبریزخودروبر تبریزتعمیر لوازم خانگی در تبریزخودروبر آبیکامداد خودرو آبیکامداد خودرو هشتگردامداد خودرو نظرابادامداد خودرو هشتگردامداد خودرو نظرآبادامداد خودرو اتوبان غدیر امداد خودرو اتوبان کرج قزوینخودروبر در قزوین