موسسه رادیس

فیلمهای آموزشی موسسه رادیس

فیلمهای آموزشی موسسه رادیس

فیلمهای آموزشی انواع تکنیک پتینه کاری ؛ اجرای وودگلس و دایموندگلس


پتینه روی دیوار
مرمت وسایل چوبی
طرح سنگ مرمر